Kefas.cz - rockové žalmy

29.4.2020

Žalm 137 - Jeruzalém. Žalm z baylónského zajetí.

U řek babylónských, tam jsme sedali a plakali. …
Na vrby v tom kraji jsme zavěsili své citery, neboť kdo nás odvlekli, tam od nás žádali písně.