Kefas.cz - rockové žalmy

22.11.2020

Žalm 46 - Proudy bystřin

Bůh je naše útočiště a síla, osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi, náš zachránce.
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

29.4.2020

Žalm 137 - Jeruzalém. Žalm z baylónského zajetí.

U řek babylónských, tam jsme sedali a plakali. …
Na vrby v tom kraji jsme zavěsili své citery, neboť kdo nás odvlekli, tam od nás žádali písně.